จีนขีดเส้นทางพัฒนาประเทศใหม่ ก้าวข้าม GDP มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี แซงหน้าสหรัฐฯ

Last updated: 28 ต.ค. 2563  |  2081 จำนวนผู้เข้าชม  | 

จีนขีดเส้นทางพัฒนาประเทศใหม่ ก้าวข้าม GDP มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี แซงหน้าสหรัฐฯ

จีนขีดเส้นทางพัฒนาประเทศใหม่ ก้าวข้าม GDP มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี แซงหน้าสหรัฐฯ

 

ไม่หยุดพัฒนาจริงๆ ค่ะ !!! จีนทำแผนพัฒนา ขึ้นทุกๆ 5 ปี นับตั้งแต่ปี 1953 เพื่อกำหนดเป้าหมายของการเติบโตและกำหนดนโยบายการพัฒนา เป็นหลักของระบบการปกครองของจีน ช่วยให้สามารถกำหนดยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม และก้าวหน้าต่อเนื่องมาเป็นระยะ ไม่ว่าผู้กำหนดนโยบายจะมีความเห็นแตกต่างกัน ในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เฉพาะเจาะจง เมื่อแผน 5 ปีผ่านการตกลงแล้ว ก็จะดำเนินการตามนั้น ด้วยความซื่อสัตย์ ตามมาตรการที่ตรงเป้าหมายสำหรับการดำเนินการที่ระบุไว้ในแผนอย่างเข้มงวด และตามกลไกการกำกับดูแลที่กำหนดเพื่อให้แน่ใจว่าบรรลุผล

 

จนปัจจุบันทางจีนได้จัดทำแผน 5 ปี (Five-Year Plan :FYP) ไปแล้วทั้งหมด 13 แผน ยกเว้นช่วงการปรับตัวทางเศรษฐกิจระหว่างปี 1963 ถึง and 1965

 

ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในแผน 5 ปีฉบับที่ 13

ส่วนใหญ่กว่า 90% ของงานที่ระบุไว้ในแผน 5 ปีที่ผ่านมาทั้ง 3 แผนตั้งแต่ปี 2548 บรรลุเป้าหมาย นั้นสะท้อนว่า กระบวนการจัดทำแผนนั้นมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ แผนพัฒนาฯ ไม่เพียงคำนึงถึงภาพรวมที่แท้จริงและครบถ้วนของขั้นตอนการพัฒนาของประเทศในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนว่าต้องทำอะไรและจะบรรลุผลได้อย่างไร อีกทั้งต้องให้น้ำหนักและคำนึงถึงประชาชนในทุกระดับ เพื่อให้ผลประโยชน์ของแต่ละกลุ่มมีความสมดุลด้วยความเด็ดขาดและการมองการณ์ไกล

จากประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งมีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีน เป็นเลขาธิการทั่วไปของคณะกรรมการกลาง CPC และประธานคณะกรรมาธิการกลางกองทัพเป็นประธานในการประชุม ระบุว่า ในช่วงที่ต้องเผชิญกับภาวะสถานการณ์ระหว่างประเทศที่ซับซ้อน เฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่รุนแรงของการระบาดของไวรัสโควิด -19 จีนมีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความเข้มแข็งของประเทศก็ได้รับการเสริมสร้างให้รอบด้าน ในช่วงแผน 5 ปี ฉบับที่ 13

รายงานที่นำส่งต่อการประชุมสมัยที่ 3 ของสภาประชาชนแห่งชาติชุดที่ 13 ระบุว่า เป้าหมายและภารกิจหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของปีประสบความสำเร็จ และมีความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายหลักที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาฉบับที่ 13 (2016-2020) ตามความคาดหวัง

 

“ความสำเร็จทั้งหมดนี้เป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสังคมที่เจริญรุ่งเรืองในระดับปานกลางให้สำเร็จลุล่วงทุกประการ” 

เป้าหมายและภารกิจของแผน 5 ปี ฉบับที่ 14
ที่ประชุมเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา พิจารณา รายงานผลการรับฟังความเห็นของสาธารณะต่อเกี่ยวกับการจัดทำแผน 5 ปีฉบับที่ 14 และเป้าหมายสำหรับปี 2578

จีนได้เรียกร้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นผ่านทางออนไลน์เกี่ยวกับการจัดทำแผน 5 ปีฉบับที่ 14 ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคมและประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เป็นประธานในการประชุมสัมมนาหลายงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยตรงในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน 5 ปีฉบับที่ 14

“นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนของประชาธิปไตยสังคมนิยมในประเทศ” 

ในการประชุม ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา ได้มีการหยิบยกหลายประเด็นที่จะส่งเสริมการพัฒนาประเทศในช่วงแผน 5 ปีฉบับที่ 14 ทั้งการสนับสนุนความเป็นผู้นำโดยรวมของพรรค ให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นอันดับแรก สร้างรูปแบบใหม่ของการพัฒนา และทำให้การปฏิรูปของจีนลึกมากข้นและเปิดกว้างมากกว่าเดิม

พรรคมิวนิสต์จีน ตั้งเป้าการสร้างสังคมที่เจริญรุ่งเรืองในระดับปานกลางในทุกด้านไว้ภายในสองศตวรรษหรือเสร็จสมบูรณ์ในปี 2565 และสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ที่มั่งคั่ง เข้มแข็ง เป็นประชาธิปไตยมีความก้าวหน้าทางวัฒนธรรมและมีความสามัคคีภายในปี 2592

นอกจากนี้ได้มีการกล่าวถึง “วิสัยทัศน์ระยะยาว” 15 ปีพร้อมกับแผน 5 ปีฉบับที่ 14 ในปีนี้ โดยตั้งเป้าไว้ที่ปี 2578 เมื่อเป้าหมายการพัฒนาสังคมนิยมของประเทศให้ทันสมัยประสบความสำเร็จ

แผนพัฒนาที่ประชาชนมีส่วนร่วมออกความคิดเห็น

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ระหว่างการเป็นประธานในการประชุมซึ่งมีผู้แทนท้องถิ่นเข้าร่วมเพื่อขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับแผน 5 ปี ครั้งที่ 14 ในฉางชาเมืองหลวงของมณฑลหูหนาน กล่าวย้ำ ถึงความสำคัญในการผสมผสานความเห็นจากระดับบนและจากประชาชนทั่วไปไว้ในการจัดทำแผน 5 ปีครั้งที่ 14

“การตอบสนองความต้องการของผู้คนที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขคือภารกิจของเรา” ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงกล่าว

เป็นที่สังเกตว่าแผน 5 ปีครั้งที่ 14 นี้เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างรอบด้านและมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับชีวิตของชาวจีน ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง สนับสนุนให้ผู้คนจากทุกภาคส่วนของสังคมให้คำแนะนำความคิดเห็นแก่แผน 5 ปีครั้งที่ 14 สำหรับการพัฒนาใน 5 ปีข้างหน้า

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวว่าการจัดทำแผน 5 ปีครั้งที่ 14 ควรตอบสนองความต้องการของประชาชนและเข้าใจความคิดและความคาดหวังของผู้คนด้วย

ในระหว่างการประชุมผู้แทนระดับล่าง 10 คนได้เสนอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาในชนบท การบรรเทาความยากจนผ่านการสนับสนุนทางอุตสาหกรรม และการพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมรวมถึงด้านอื่นๆ

ความคิดของผู้แทนกลุ่มนี้พวกเขาสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงของคนระดับรากหญ้า ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง จึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาอย่างรอบคอบและรับฟังข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวว่า การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย จึงเรียกร้องให้มีความพยายามมากขึ้นในการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ และเร่งพัฒนารูปแบบการพัฒนาใหม่ๆที่ “ยึดตลาดในประเทศเป็นแกนนำ ขณะที่ให้ตลาดภายในและภายนอกส่งเสริมซึ่งกันและกัน”

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวอีกว่า การจัดทำแผน 5 ปีครั้งที่ 14 ควรมีความพยายามมากขึ้นในการปรับปรุงจุดอ่อนในการเชื่อมโยงการดำรงชีวิตของผู้คนขณะที่มุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง โดยขอให้มีมาตรการที่ตรงเป้าหมายมากขึ้นเพื่อดำเนินการในด้านที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงการรวมระบบการกำกับดูแลในระดับประถมศึกษา การรวมกลุ่มและชี้นำประชาชนให้มีความกระตือรือร้น ริเริ่มและสร้างสรรค์ในการสร้างชีวิตที่ดีขึ้น

แผน 5 ปีสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 14 จะเริ่มใช้ในปี 2564 ในระหว่างการจัดทำแผนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนตลอดจนผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ

 

"ต้องยอมรับเลยว่า จีนได้มีการตื่นตัว และเน้นพัฒนาอยู่ตลอดเวลา จึงไม่น่าแปลกใจที่บ้านเมืองของเค้านั้น ได้เจริญและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาโดยตลอด"

 

ขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก : thaipublica

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้